Redaktören har ordet

Publicerad
2016-09-20
Referera så här
Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 225-225. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18259 (åtkomstdatum: 9mars2021).
Sektion
Redaktionellt