Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2015-12-08
Referera så här
Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(4), s. 395-411. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18301 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Övrigt