Sociologisk Forskning för femtio år sedan

  • Göran Ahrne
Publicerad
2013-01-01
Referera så här
Ahrne, G. (2013) ”Sociologisk Forskning för femtio år sedan”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 69-74. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18368 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Artiklar