Vad hände på åttiotalet?

  • Göran Ahrne
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Ahrne, G. (1997) ”Vad hände på åttiotalet?”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 269-282. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18533 (åtkomstdatum: 8maj2021).