Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2013-10-01
Referera så här
Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 335-355. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18387 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Övrigt