Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2012-04-01
Referera så här
Redaktionen (2012) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 49(2), s. 161-166. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18400 (åtkomstdatum: 1april2020).
Sektion
Övrigt