Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2010-04-01
Referera så här
Redaktionen (2010) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 47(2), s. 112-118. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18457 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Övrigt