Redaktören har ordet

Historia och etnografi

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet
Publicerad
2008-01-01
Referera så här
Sjöberg, K. (2008) ”Redaktören har ordet: Historia och etnografi”, Sociologisk Forskning, 45(1), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19224 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Redaktionellt