Redaktören har ordet

Historia och etnografi

Författare

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2008-01-01

Referera så här

Sjöberg, K. (2008) ”Redaktören har ordet: Historia och etnografi”, Sociologisk Forskning, 45(1), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19224 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt