Redaktören har ordet

Etnicitet och gender samt återblickar på sociologförbundets årsmöteskonferens 2007

Författare

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2007-04-01

Referera så här

Sjöberg, K. (2007) ”Redaktören har ordet: Etnicitet och gender samt återblickar på sociologförbundets årsmöteskonferens 2007”, Sociologisk Forskning, 44(2), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19265 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt