Redaktören har ordet

I gränslandet

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet
Publicerad
2008-07-01
Referera så här
Sjöberg, K. (2008) ”Redaktören har ordet: I gränslandet”, Sociologisk Forskning, 45(3), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19244 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt