Redaktören har ordet

Fältet och forskaren

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet
Publicerad
2007-01-01
Referera så här
Sjöberg, K. (2007) ”Redaktören har ordet: Fältet och forskaren”, Sociologisk Forskning, 44(1), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19258 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt