Redaktionens förord

  • Ola Agevall Växjö universitet
Publicerad
2001-04-01
Referera så här
Agevall, O. (2001) ”Redaktionens förord”, Sociologisk Forskning, 38(2), s. 4-6. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19452 (åtkomstdatum: 29september2020).
Sektion
Redaktionellt