Arbete & välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige

Åke Sandberg (red.)

  • Jayeon Lindellee
Nyckelord: arbete, välfärd, Sverige
Publicerad
2020-04-09
Referera så här
Lindellee, J. (2020) ”Arbete & välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige: Åke Sandberg (red.)”, Sociologisk Forskning, 57(1), s. 80–82. doi: 10.37062/sf.57.21541.
Sektion
Recensioner