Redaktören har ordet

Författare

Downloads

Publicerad

2016-02-23

Referera så här

Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18243 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt