Redaktören har ordet

Publicerad
2015-09-21
Referera så här
Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(3), s. 207-207. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18290 (åtkomstdatum: 15juli2020).
Sektion
Redaktionellt