Redaktören har ordet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.52.18290

Downloads

Publicerad

2015-09-21

Referera så här

Wide, Sverre. 2015. ”Redaktören Har Ordet”. Sociologisk Forskning 52 (3):207-7. https://doi.org/10.37062/sf.52.18290.

Nummer

Sektion

Redaktionellt