Redaktören har ordet

Författare

Downloads

Publicerad

2016-06-10

Referera så här

Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 99–99. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18250 (åtkomstdatum: 27 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt