Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2015-03-13
Referera så här
Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 89-101. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18282 (åtkomstdatum: 7april2020).
Sektion
Övrigt