Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2014-01-01
Referera så här
Redaktionen (2014) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 87-101. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18309 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Övrigt