Recensioner

Författare

  • Redaktionen

Downloads

Publicerad

2014-01-01

Referera så här

Redaktionen (2014) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 87–101. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18309 (åtkomstdatum: 27 september 2021).

Nummer

Sektion

Övrigt