Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2013-01-01
Referera så här
Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 75-84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18369 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Övrigt