Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2012-10-01
Referera så här
Redaktionen (2012) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 49(4), s. 349-358. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18414 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Övrigt