Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2010-10-01
Referera så här
Redaktionen (2010) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 51-63. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18473 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Övrigt