Förord

  • Thomas Johansson Göteborgs universitet
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Johansson, T. (1997) ”Förord”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18522 (åtkomstdatum: 8maj2021).