Vart tog det postmoderna vägen?

Om sociologi, ironi och framtiden

  • Thomas Johansson
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Johansson, T. (1997) ”Vart tog det postmoderna vägen? Om sociologi, ironi och framtiden”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 337-356. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18536 (åtkomstdatum: 8maj2021).