Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2009-04-01
Referera så här
Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(2), s. 56-78. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19207 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Övrigt