Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2009-07-01
Referera så här
Redaktionen (2009) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 65-72. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19214 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Övrigt