Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2003-01-01
Referera så här
Redaktionen (2003) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 40(1), s. 109-154. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19397 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Övrigt