Tur och retur paradiset – svensk sociologi sedd från marginalen

  • Staffan Lindberg
Nyckelord: sociologi, Lund
Referera så här
Lindberg, S. (1) ”Tur och retur paradiset – svensk sociologi sedd från marginalen”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 181–198. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21846 (åtkomstdatum: 28november2020).