Från teoretisk filosofi till empirisk kunskapssociologi

  • Thomas Brante
Nyckelord: kunskapssociologi, filosofi, professioner, vetenskapsteori
Referera så här
Brante, T. (1) ”Från teoretisk filosofi till empirisk kunskapssociologi”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 238–250. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21849 (åtkomstdatum: 29november2020).