Inledning

  • Gunnar Andersson
  • Thomas Brante
  • Christofer Edling
Nyckelord: Sociologi
Publicerad
2015-01-08
Referera så här
Andersson, G., Brante, T. och Edling, C. (2015) ”Inledning”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 9–12. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21835 (åtkomstdatum: 28november2020).