Förord

Författare

  • Gunnar Andersson
  • Thomas Brante
  • Christofer Edling

Nyckelord:

Sociologi

Downloads

Publicerad

2015-01-08

Referera så här

Andersson, G., Brante, T. och Edling, C. (2015) ”Förord”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 7–7. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21834 (åtkomstdatum: 20 september 2021).