Förord

  • Gunnar Andersson
  • Thomas Brante
  • Christofer Edling
Nyckelord: Sociologi
Publicerad
2015-01-08
Referera så här
Andersson, G., Brante, T. och Edling, C. (2015) ”Förord”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 7–7. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21834 (åtkomstdatum: 29november2020).