Sociologisk Forskning i framkant

Meddelanden

Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 59, nr 3) finns tillgängligt för läsning!

2022-12-15

Sociologisk Forsknings nya nummer innehåller artiklar om asylbyråkratins temporala styrning, kvinnors syn på välfärdsstaten, handläggare på Arbetsförmedlingen samt hur folkhögskolor skildras i samtida skönlitteratur. Recensionerna uppmärksammar böcker om den utomparlamentariska vänstern, avprofessionalisering och missnöje i en landsortskommun.

Läs mer om Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 59, nr 3) finns tillgängligt för läsning!

Senaste numret

Vol 59 Nr 3 (2022)
Visa alla nummer