Sociologisk Forskning i framkant

Meddelanden

Nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 61, nummer 2) finns nu tillgängligt!

2024-07-09

Lagom till sommarsemestern kommer nu ett nytt nummer av Sociologisk Forskning, som lämpar sig väl för såväl solstol som seminarierum. Detta nummer innehåller artiklar som på olika sätt berör sociologins grundfrågor: samspel mellan individ och struktur, konsensus och konflikt, makt och motstånd.

Läs mer om Nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 61, nummer 2) finns nu tillgängligt!

Senaste numret

Vol 61 Nr 2 (2024): Sociologisk Forskning 61(2)
Visa alla nummer