Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2017-09-22
Referera så här
Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 245-265. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18217 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Övrigt