Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2017-12-20
Referera så här
Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 385-401. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18242 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Övrigt