Recensioner

Författare

  • Redaktionen

Downloads

Publicerad

2017-12-20

Referera så här

Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 385–401. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18242 (åtkomstdatum: 22 januari 2022).