Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2016-12-16
Referera så här
Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 443-469. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18274 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Övrigt