Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2015-06-17
Referera så här
Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(2), s. 181-201. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18288 (åtkomstdatum: 1april2020).
Sektion
Övrigt