Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2013-04-01
Referera så här
Redaktionen (2013) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 167-190. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18377 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Övrigt