Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2011-04-01
Referera så här
Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(2), s. 70-78. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18428 (åtkomstdatum: 4mars2021).
Sektion
Övrigt