Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2016-02-23
Referera så här
Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 87-94. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18248 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Övrigt