Sociologi i kris – ja tack

  • Sune Sunesson
Nyckelord: sociologi, kris
Publicerad
2015-01-08
Referera så här
Sunesson, S. (2015) ”Sociologi i kris – ja tack”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 115–130. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21841 (åtkomstdatum: 28november2020).