Redaktörerna har ordet

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet
Publicerad
2018-04-18
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2018) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18176 (åtkomstdatum: 7april2020).
Sektion
Redaktionellt