Redaktörerna har ordet

Författare

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2018-07-03

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2018) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(2-3), s. 119. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18185 (åtkomstdatum: 29 november 2021).