Redaktörerna har ordet

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet
Publicerad
2018-07-03
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2018) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(2-3), s. 119. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18185 (åtkomstdatum: 1april2020).