Redaktörerna har ordet

  • Sara Eldén
  • Christofer Edling
Nyckelord: Redaktionellt
Publicerad
2019-04-04
Referera så här
Eldén, S. och Edling, C. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(1), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19502 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Redaktionellt