Redaktörerna har ordet

Författare

  • Sara Eldén
  • Christofer Edling

Nyckelord:

Redaktionellt

Downloads

Publicerad

2019-04-04

Referera så här

Eldén, S. och Edling, C. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(1), s. 3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19502 (åtkomstdatum: 29 november 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt