"Look at what's happening in Sweden"

Swedish sociology on contemporary Sweden

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet
Publicerad
2017-12-20
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”"Look at what’s happening in Sweden": Swedish sociology on contemporary Sweden”, Sociologisk Forskning, 54(4), s. 273-274. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18219 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Redaktionellt