Redaktionen har ordet

Författare

  • Christofer Edling
  • Sara Eldén

Nyckelord:

Redaktion

Downloads

Publicerad

2019-01-30

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktionen har ordet”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18776 (åtkomstdatum: 29 november 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt