Redaktörerna har ordet

Författare

  • Christofer Edling
  • Sara Eldén

Nyckelord:

redaktionellt

Downloads

Publicerad

2019-06-26

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 83–84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19748 (åtkomstdatum: 29 november 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt