Redaktörerna har ordet

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet
Publicerad
2017-03-28
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18201 (åtkomstdatum: 7april2020).
Sektion
Redaktionellt