Redaktörerna har ordet

Författare

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2017-03-28

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18201 (åtkomstdatum: 1 december 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt