Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2016-06-10
Referera så här
Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 209-220. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18257 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Övrigt