Redaktören har ordet

Publicerad
2016-02-23
Referera så här
Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18243 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt