Redaktören har ordet

Författare

Downloads

Publicerad

2016-12-16

Referera så här

Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 343. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18268 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt