Redaktören har ordet

Publicerad
2014-04-01
Referera så här
Wide, S. (2014) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 51(2), s. 107-107. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18310 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt